ΔΗΛΩΣΗ ΣΤ. ΛΙΤΣΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ