ΔΩΡΟΑΔΕΙΟΣΗΜΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ – ΓΕΝΑΡΗΣ 2013

ΔΩΡΟΑΔΕΙΟΣΗΜΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ---ΓΕΝΑΡΗΣ-2013

Συνάδελφοι,

αρχίζει στις 11-12-2013 η καταβολή του δωροαδειόσημου των εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 11-12-2013 μέχρι 24-1-2014, κατά τις ημερομηνίες 11,12,13,16,17,18,19,20,27,30-12-2013 και 7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24-1-2014, εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υπο/των του ΙΚΑ.