ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΑΘΗΝΑΣ

(Ο Πίνακας σε μορφή .pdf)

Η επιτυχία της υπογραφής κλαδικής ΣΣΕ, μετά από αρκετά χρόνια, είναι αποτέλεσμα του οργανωμένου αγώνα, των Πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων και των παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας και των οικοδομικών σωματείων μέσα στους χώρους δουλειάς.

Αποτελεί ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια των οικοδόμων, που θα αξιοποιηθεί άμεσα και ουσιαστικά, για νέες κατακτήσεις και βελτίωση των όρων δουλειάς και ασφάλισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ

ΤΡΙΕΤΙΕΣ

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

   

ΜΙΚΤΟ

ΜΙΚΤΟ

Χωρίς Τριετία

(από 1 – 599 Η.Ε.)

41,00

45,10

Με 1 Τριετία

(από 600 – 1199 Η.Ε.)

43,05

47,15

Με 2 Τριετίες

(από 1200 – 1799 Η.Ε.)

45,10

49,20

Με 3 Τριετίες

(από 1800 – 2249 Η.Ε.)

47,15

51,25

Με 4 Τριετίες

(από 2250 – 2699 Η.Ε.)

49,20

53,30

Με 5 Τριετίες

(από 2700 – 3149 Η.Ε.)

51,25

55,35

Με 6 Τριετίες

(από 3150 – 3599 Η.Ε.)

53,30

57,40

Β Ο Η Θ Ο Ι  Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ω Ν

ΤΡΙΕΤΙΕΣ

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

ΜΙΚΤΟ

ΜΙΚΤΟ

Χωρίς Τριετία

(από 1 – 599 Η.Ε.)

38,00

41,80

Με 1 Τριετία

(από 600 – 1199 Η.Ε.)

39,90

43,70

Με 2 Τριετίες

(από 1200 – 1799 Η.Ε.)

41,80

45,60

Με 3 Τριετίες

(από 1800 – 2249 Η.Ε.)

43,70

47,50

Με 4 Τριετίες

(από 2250 – 2699 Η.Ε.)

45,60

49,40

Με 5 Τριετίες

(από 2700 – 3149 Η.Ε.)

47,50

51,30

Με 6 Τριετίες

(από 3150 – 3599 Η.Ε.)

49,40

53,20

Α Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Τ Ο Ι   Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

ΤΡΙΕΤΙΕΣ

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

 

 

ΜΙΚΤΟ

ΜΙΚΤΟ

Χωρίς Τριετία

(από 1 – 599 Η.Ε.)

35,00

38,50

Με 1 Τριετία

(από 600 – 1199 Η.Ε.)

36,75

40,25

Με 2 Τριετίες

(από 1200 – 1799 Η.Ε.)

38,50

42,00

Με 3 Τριετίες

(από 1800 – 2249 Η.Ε.)

40,25

43,75

Με 4 Τριετίες

(από 2250 – 2699 Η.Ε.)

42,00

45,50

Με 5 Τριετίες

(από 2700 – 3149 Η.Ε.)

43,75

47,25

Με 6 Τριετίες

(από 3150 – 3599 Η.Ε.)

45,50

49,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω στα παραπάνω κατώτερα μεροκάματα προστίθενται οι εξής προσαυξήσεις:

10%    επίδομα γάμου.

5%       για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες (συνολικά 30%). Για τη συμπλήρωση της 1ης, 2ης, 3ης τριετίας απαιτούνται 600 ένσημα για καθεμία (από 900 ένσημα που ισχύουν μέχρι σήμερα). Για τη συμπλήρωση της 4ης, 5ης, 6ης τριετίας απαιτούνται 450 ένσημα για την καθεμία (από 900 που ισχύουν μέχρι σήμερα).

10%    επίδομα σπουδών (όσοι έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα & προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ, διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών).

5%       στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές άνω των 30 μέτρων.

5%       στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κ.ά.).

5%       στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα και είναι προσβάσιμα αποκλειστικά με πλωτά μέσα.

Καταβολή 5 επιπλέον ημερομισθίων (συνολικά 30), πέραν των 25 που ισχύουν μέχρι σήμερα, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος για έναν εργαζόμενο που έχει συμπληρώσει ένα χρόνο δουλειάς στον ίδιο εργοδότη.