ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ (Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ) 2014 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΑΘΗΝΑΣ

Συνάδελφοι,

στις 14/4/2014 αρχίζει από τα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του Α΄ Τετραμήνου του 2014.

Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 14/4/2014 μέχρι 12/5/2014, κατά τις ημερομηνίες 14, 15, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30/4/2014 και 5, 6, 7, 8, 12/5/2014 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Ετικέτες:  ,