ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΗ, 12.00 – 13.00

faliro-2

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο ανάπλασης του Φαληρικού όρμου, θα προχωρήσουμε σε στάση εργασίας την Τετάρτη 17 Απρίλη 2019, από τις 12.00 τις 13.00, για να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στο χώρο του εργοταξίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις του κλάδου και να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα του αγώνα μας.

Επίσης, ζητάμε συνάντηση την ίδια ημέρα στις 13.00, στο χώρο του εργοταξίου, με την ανάδοχο εταιρεία, τον υπεύθυνο του εργοταξίου και όλους τους υπεργολάβους, για να συζητήσουμε το θέμα των συνθηκών εργασίας, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου και των βαρδιών, έτσι ώστε να υπάρχουν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και να μη συμβαίνουν ατυχήματα.