ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ